ബാനർ02

ലൈനിംഗ്സ്

  • ലൈനിംഗ്സ്

    ലൈനിംഗ്സ്

    ഉയർന്ന തന്മാത്രാ ഭാരവും മികച്ച പ്രകടനവുമുള്ള ഒരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് UHMWPE ലൈനർ ഷീറ്റ്.

    UHMWPE ലൈനർ ഷീറ്റ് എല്ലാത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെയും ഗുണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഇതിന് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വസ്ത്ര പ്രതിരോധം, ആഘാത പ്രതിരോധം, സ്വയം ലൂബ്രിക്കേഷൻ, നാശന പ്രതിരോധം, കുറഞ്ഞ താപനില പ്രതിരോധം, സാനിറ്ററി നോൺടാക്‌സിസിറ്റി, വളരെ ഉയർന്ന മിനുസമാർന്നതും കുറഞ്ഞ ജലം ആഗിരണം ചെയ്യലും.