ബാനർ02

POM ഷീറ്റ്

  • എക്സ്ട്രൂഡ് സോളിഡ് പോളിയാസെറ്റൽ അസറ്റൽ പോം ഷീറ്റ്

    എക്സ്ട്രൂഡ് സോളിഡ് പോളിയാസെറ്റൽ അസറ്റൽ പോം ഷീറ്റ്

    പോളിയോക്‌സിമെത്തിലീൻ, സാധാരണയായി POM എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവും ഉയർന്ന ക്രിസ്റ്റലിന്റും ഉള്ള ഒരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാഥിലെ മെഷീനിംഗ് ജോലികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായ ഘടക നിർമ്മാണത്തിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.